Museets fotosalg

Det Nationalhistoriske Museums billedarkiv omfatter ca. 25.000 fotografiske optagelser. Museet tilbyder salg af billedmateriale til privatpersoner, offentlige institutioner og virksomheder. Fotosalget omfatter også arkivfotos og nyoptagelser af malerier og genstande i museets eje. Digitale filer kan leveres i såvel TIFF (300/600 dpi) som JPEG. Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden forlænges i forbindelse med bestilling af nyoptagelser.

Henvendelse per e-mail skal sendes til May-Britt Raarup Bundsgaard på foto@dnm.dk. Telefoniske henvendelser skal ske på telefonnummer 48 20 14 44.
 
Anvendelsesformål, faktureringsadresse og leveringsadresse (såfremt de to adresser ikke er identiske), samt et EAN nr. ved elektronisk fakturering, skal oplyses ved bestillingen.

Prisliste

Privat brug, videnskabelige afhandlinger (max. 10 stk.)
Ikke-kommerciel brug
Nyoptagelser - tillæg
750,-
Nyscanninger - tillæg
250,-
Trykte bøger, artikler mv.
Mindre billede
400,-
Forside/plakat
600,-

Offentligt og kommercielt brug
Nyoptagelser - tillæg
750,-
Nyscanninger - tillæg
250,-
Trykte bøger, artikler mv.
Mindre billede
Oplag indtil 2.000
600,-
Oplag indtil 5.000
750,-
Oplag indtil 10.000
850,-
Oplag indtil 50.000
1100,-
Større oplag
1450,-
Forside
Oplag indtil 2.000
1200,-
Oplag indtil 5.000
1450,-
Oplag indtil 10.000
1600,-
Oplag indtil 50.000
1900,-
Større oplag
2150,-
Reklame/annonce (6 måneder)
Oplag indtil 10.000
1850,-
Oplag indtil 50.000
3300,-
Oplag indtil 100.000
4000,-
Større oplag
7300,-
Brochure
Oplag indtil 5.000
2500,-
Større oplag
4750,-
Brochure-forside/bagside/omslag
Oplag indtil 5.000
3550,-
Større oplag
8550,-
Plakat/displays/udstilling/kalender

A4

Oplag indtil 5
1850,-
Større oplag
4550,-
70x100
Oplag indtil 5
2550,-
Større oplag
6500,-
Større format
Oplag indtil 5
4050,-
Større oplag
8250,-
Emballage, postkort og andre produkter (basispris, tillægges en stk. pris)
1550,-
Genoptryk: 50% af den ordinære pris
 

E-bog
Forside/index
1600,-
Underside
850,-
Internet (indtil et års visning)
Forside/index
2650,-
Underside
1550,-
For yderligere år betales 50% af den ordinære pris (pr. år)
App
2500,-
Projektion/film og video pr. billede
1 visning
850,-
2-10 visninger
1500,-
Flere visninger
2500,-
TV og streaming
Lokal
2500,-
Regional
3300,-
Landsdækkende
5500,-
Filmoptagelse på slottet
Efter aftale

Priserne er gældende fra 05.11.2014

Priserne er eksklusive moms.

Reproduktionsbetingelser

1. Det bestilte billemateriale skal gengives ubeskåret og ubearbejdet. For anden grafisk brug kontakt museets fotoadministration.

2. De oplyste informationer om billederne som fx kunstner, værktitel og datering samt fotografens navn skal anføres ved brug. Derudover skal det tydeligt fremgå, at billederne tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot
3. Billedmaterialet må ikke videregives, kopieres eller anvendes til andet formål end det aftalte.
4. Et eksemplar af den publikation, hvori billedmaterialet forekommer skal ved udgivelsen vederlagsfrit sendes til Det Nationalhistoriske Museum.

5. Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i forbindelsen med udarbejdelse af den publikation, reproduktion o.l., som billedmaterialet skal anvendes til. Alle bestilte digitale gengivelser skal slettes efter brug, medmindre der er truffet anden aftale med museet.
6. Hvis det rekvirerede billedmateriale skal anvendes på internettet f.eks. i e-bog eller på hjemmeside, er det kundens ansvar at kopisikre det i en ikke-reproducerbar opløsning.
7. Ved genoptryk af museets billedmateriale betales et nyt reproduktionsgebyr. Kontakt da fotosalget.