Møbler og anden kunstindustri

Museets interiører spænder fra renæssancen og barokken til de første årtier i det 20. århundrede.
 
Brygger J.C. Jacobsens plan om et nationalhistorisk museum på Frederiksborg Slot blev realiseret i 1878. Museet fik til formål at levendegøre forestillingen om vigtige historiske begivenheder og berømtheder, men Frederiksborg Slot skulle samtidig indrettes, så det kunne anvendes som et festlokale for kongehuset. Derfor opbyggede man fra museets første år en fornem samling af møbler og kunstindustri.
 
Genstandene kom bl.a. fra den store Kunst- og Industriudstilling i København i 1879, hvor mange af de bedste danske privatejede møbler fra 1600-tallet var udstillet og kunne erhverves. Flere danske originale pragtmøbler kom endvidere til museet, da løsøret efter arveprinsesse Caroline, enkedronning Caroline Amalie og grevinde Danner blev realiseret. Endelig fik museet som gave fra billedhuggeren H.E. Freunds hjem forskellige kunstnermøbler fra det 19. århundredes begyndelse.
 
Fornemme kister og skabe
Blandt de mange renæssance- og barokmøbler indtager kisterne en særlig plads. Mange af kisterne var tidligere fyldt med farverige tekstiler. En velstående familie havde mange af dem, og når en ung pige skulle giftes, fik hun ikke alene dynger af hjemmevævet udstyr med sig, men også kister til at opbevare det i. Kisterne bar typisk familiens våben.
 
Museet har også mange eksempler på et af baroktidens mest karakteristiske møbler: det store skab med skuffer forneden, to døre med fyldinger og en kraftig gesims foroven. I flere rum ses også de pragtfulde kabinetskabe, datidens mest eftertragtede opbevaringsmøbler.
 
Sengene hørte til de møbler, man ofrede mest på. Et særligt fremragende eksemplar er museets baldakinseng, som blev fremstillet i Frankrig i 1724 til grev Christian Danneskiold-Samsøes bryllup med den 15-årige Christine Catharine von Holstein. Sengens træværk er helt dækket af grønt silkedamask. I samme rum som sengen ses nogle af museets smukke gobeliner, som blev udført på Ludvig 14.s gobelinfabrik i Paris og skænket af solkongen til Ulrik Frederik Gyldenløve i 1682, da han var gesandt i Paris.